Wszystko na miejscu – Dagmara Jaśkiewicz

Dagmara Jaskiewicz

POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie WNM Dagmara Jaśkiewicz

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ,,RODO”) Informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: WNM Dagmara Jaśkiewicz Szczeglino 29 c 76-004 Sianów Telefon kontaktowy: +48 662 223 177 E-mail: dagmarawnm@gmail.com Miejsce kontaktu bezpośredniego: Siedziba firmy WNM Dagmara Jaśkiewicz, Szczeglino 29 c 76-004 Sianów
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/ obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/ przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/ Pana zgodami; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ; –
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy WNM Dagmara Jaśkiewicz, a w szczególności:
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji
   • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 3. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:
  • w ramach wykonywania umowy/ obsługi o charakterze handlowym/ usługowym/ produkcyjnym;
  • ze źródeł publicznie dostępnych; I obejmują: imię i nazwisko; nazwę firmy; dane teleadresowe; informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy WNM Dagmara Jaśkiewicz;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy WNM Dagmara Jaśkiewicz;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Jako Administrator Pani/ Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/ Pan także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/ Pana strony.

POWRÓT

(Visited 143 times, 1 visits today)